Tip na výlet

Gavúrky- bývalý vojenský priestor sovietskej armády, nachádzajúci sa neďaleko obce Dobrá Niva v okrese Zvolen. Prečo práve Gavúrky ? Pre nás fotografov, je toto miesto zaujímavé pre svoju jedinečnosť výskytu Duba letného. Má charakter pasienkového dubového lesa. Podobné územia boli v minulosti na slovensku početné, avšak postupne zanikali. Stromy sú tu roztrúsené po lúke okolo chodníka prechádzajúceho územím. Väčšina jedincov má desiatky rokov. Staré košaté majestátne duby, sú vďačným objektom na fotenie v každom ročnom období. Kmene a konáre sú rôzne poprekrúcané. Niekoľko stromov je už aj popadaných a dotvárajú zaujímavú kulisu. Fotograf sa môže rôzne realizovať .

Ako sa tam dostať? Najjednoduchší spôsob dopravy je autom zo Zvolena smerom na Dobrú Nivu, v strede obce odbočiť na obec Sása, Pliešovce. Asi po 1,5km je odbočka doľava na poľnú cestu, ktorá vedie cez toto chránené územie. Tu je však už zákaz vjazdu. Stromy je vydieť už z hlavnej cesty. Výlet je vhodný pre celú rodinu, je celkom nenáročný.Galéria