Čarovné Slovensko

Slávnostný krst knihy Čarovné Slovensko sa konal v sobotu  23.9.2017 v komornom prostredí Múzea zvoncov v Šumiaci, pod Kráľovou hoľou. Pôvodný plán, výstup na Kráľovu hoľu a tu pokrstiť knihu nám však prekazilo nepriaznivé počasie. Ako náhrada nám poslúžilo tunajšie Múzeum zvoncov zberateľa Mikuláša Gigacu. V tomto útulnom prostredí malej drevenice sme knihu slávnostne uviedli do života pokropením vodou z troch riek prameniacich pod Kráľovou hoľou, (Hron, Čierny Váh a Hnilec). Krstným otcom sa stal Jaroslav Bodnárik, vedúci skupiny Horehronskí chlopi. Túto nádhernú knihu vydalo vydavateľstvo CBS spol, s.r.o. z Banskej Bystrice. ( http://www.cbs.sk ) Sú v nej čarovné fotografie kolektívu slovenských fotografov. Je možné si ju zakúpiť v každom dobrom kníhkupectve alebo priamo na http://www.cbs.sk/eshop.html  Image title           Image title            Image title     Image title