Motto

Technika, je len prostriedok fotografa cez ktorú vyjadruje svoj pohľad na svet okolo nás...